Kronprinsessan Victoria

Sveriges blivande regent efter Kungen är Kronprinsessan Victoria, Hertiginnan av Västergötland. Hennes fullständiga namn är Victoria Ingrid Alice Désirée och hon föddes den 14 juli 1977. Kronprinsessan har redan skrivit Svensk historia genom att bli den första kvinnliga regenten inom ätten Bernadotte. Kronprinsessan Victoria gick sina första skolår på Smedslättsskolan i Bromma för att sedan gå mellanstadiet på Ålstensskolan. Högstadietiden fick hon tillbringa på Carlssons vid Enskilda gymnasiet. Enligt tradition konfirmerades Kronprinsessan, själva konfirmation var i Räpplinge Kyrka på Öland. Efter grundskolan valde Kronprinsessan att studera natur- och samhällsvetenskaplig linjen. Därefter blev det dags att genomföra myndighetsförklaringen som direktsändes av Sveriges Television från Rikssalen på Stockholms slott.

princess-tiara-crown-with-pink-heart-gems-and-white-diamonds

Efter gymnasietiden studerade Victoria vidare ett år i Frankrike. Efter året i Frankrike studerade hon utifrån ett specialdesignat program kunskaper om Sveriges beslutsfattningsprocess. Det var både på lokal, Europeisk och nationell nivå. Undertiden pluggade hon även Svensk ekonomi. Därefter åkte hon vidare för studier i USA där hon gjorde sin praktik FN i New York samt Svenska ambassaden i Washington D.C. Studierna följdes utav ytterligare studier i ett utbildningsprogram vid regeringskansliet och Sida. Under tiden hann hon klämma in tre veckor av tjänstgöring inom Svenska armen.

Året därpå läste hon in en B-kurs i statsvetenskap med en speciell inriktning mot krishantering och internationell samverkan via Försvarshögskolan. Trots de gedigna utbildning inom flera år fick hon studera vidare vid utrikesdepartementet där hon studerade hondiplomatprogrammet. Efter två år avlade hon en filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet med inriktning av freds- och konfliktkunskap. Studierna fortsatte några år till och hon gjorde även en c-uppsats. Kronprinsessan lider av dyslexi och har fått studera hårt och man blir djupt imponerad över de resultat hon genomfört.

Ungdomsåren blev jobbiga, men något som förändrade Kronprinsessans liv var att hon träffade sin blivande make Daniel Westling. År 2010 hade de fått Kungens välsignelse för att gifta sig. Prins Daniel blev Hertig av Västergötland och Svenska folket tog honom till sitt hjärta direkt. Idag har de tillsammans två barn, dottern Estelle och sonen Oscar

Prinsens resa med prinsessan Sofia

Prins Carl Philip är andra barnet på en barnaskara av tre barn i det Svenska Kungahuset. Han har en personlig och mjukt framträdande och har aldrig gjort något stort väsen av sig. Prinsen är känd för att dela sitt intresse för motorsport tillsammans med sin far Kungen. Prins Carl Philip hade en flickvän under en tioårsperiod innan det tog slut. Strax därefter träffade han Sofia som skulle komma att bli hans framtida fru.

Sofia född Hellqvist, kommer från Älvdalen i norra Dalarna. Sofia är utbildad estet och på senare år strax innan hon mötte prinsen utbildade hon sig till yougainstruktör i USA. Hon startade även ett yogacenter på Manhattan. Sofia har tillsammans med två vänner startat project playground till förmån för utsatta barn och ungdomar i Kapstaden. . Hon har jobbat som servitris och glamourmodell. Hon har även medverkat i den omdiskuterade dokusåpan Paradise hotell

Paret träffades 2009 i Båstad. Han, en charmig prins träffade den något yngre spännande och pulserande landstjejen som valt att se något utanför sin uppväxtort. Den första året åren höll de dock sin kärlekssaga hemlig och smög så väl med sin kärlek att inte ens de närmaste vännerna visste om deras romans. Under första tiden när de nyss träffats bodde Sofia i New York där hon drev sitt yogacenter och det blev många långa samtal mellan de två länderna. Sofia bestämde sig för att satsa helhjärtat på sitt project playground. Nyår därpå började ryktet florera över vår Svenska prins hade träffat en kvinna. Det spekulerades ganska vilt i olika tidningar om paret. Nyår i Sälen blev en vändpunkt där de började visa upp sig mer bland allmänheten utan att smyga.

Året därpå var prinsen klar över vem som skulle bli hans framtida fru och bjöd över Sofia till Solliden för middag med kungafamiljen. Deras kärleksrelation bara växte och den fördjupades rejält under åren och de bestämde sig för att flytta ihop och skaffade en hund tillsammans.

2014 så kom då ett efterlängtat besked från kungahuset att de tu hade förlovat sig och att bröllop skulle stå året efter.

Sveriges demokrati

Sveriges demokrati är något som vuxit fram under många århundraden och har inte alltid sett likadan ut. 1435 kallades ett antal viktiga person till ett möte för att diskutera olika händelser som kunde påverka hela landet och har därför kallats för Sveriges första riksdagsmöte. Det blev inte mycket mer av det mötet.

election

I början av 1500-talet kom Gustav Vasa till makten och han kallas det moderna Sveriges grundare av olika anledningar. Den riksdag som då upprättades representerade de fyra stånden i Sverige, adel, präster, borgare och bönder. År 1540 började man använda termen riksdag. Arbetet blev lyckat och under 1600-talet växte utskott fram och tydliga regler för hur riksdagen skulle skötas började ta form.
Bland annat bestämdes när man skulle använda sig utav riksdagen och vilka man skulle kalla in. Kungen fick allt större makt och var nästan en envåldshärskare under 1600-talet.

Folket var inte så nöjd med vad kungen åstadkom och två nya partier började växa fram, det var hattarna och mössorna och frihetstiden hade fötts. Regeringen hade vunnit makt och stärkt sin ställning. Åren löpte ganska lugnt men så kom en del ekonomiska kriser och motsättningar och korruption. Det resulterade i att riksdagen ställning kom att försvagas. 1722 genomförde Gustav III en stadskupp och kungen fick mer makt och riksdagen förlorade stor del av sin makt.

Nu började det hända saker, år 1809 skapades en ny grundlag. Den lagen reglerade hur makten skulle fördelas mellan kung och riksdag. En lag som tillkom var regeringsformen som gällde ända fram till 1974. Trots att lagen gällde under så många år så var den inte helt statisk. Tvåkammarsystemet infördes 1865 som då avskaffade ståndriksdagen. Endast män fick väljas in och det fanns villkor på både ålder-, inkomst-, och förmögenhet. För att få rösta fanns det några krav man var tvungen att uppfylla, bland annat var det bara män som fick rösta. Det krävdes att de hade egen fast egendom och betalade skatt. Vid kommunalval fick en del kvinnor rösta om de var ogifta och hade en egen inkomst eller en stor förmögenhet. År 1918 fick så äntligen kvinnor rösträtt. Det var något som det stridits för i många år innan det genomfördes. Personer som var intagna på häktet eller olika anstalter fick inte sin rösträtt förrän 1937. Hade du haft oturen och fått gå igenom en personlig konkurs eller fått hjälp för fattigdom fick vänta fram till 1945 för att få rösta. 1989 togs benämningen omyndigförklarad bort och de fick även gå och rösta.

Den Svenska demokratin handlar om människors lika värde och rättigheter och att vara med och bestämma. Vi i Sverige har en grundlag där står följande, All makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Det innebär att vi går till val vart fjärde år. Det resultat vi röstar fram avspeglar sig i mandat i regeringens 349 platser för riksdagsledamöter. De ser till att föra fram det som Svenska folket har röstat fram.

Det svenska försvaret som det såg ut tidigare

Stora världshändelser och oroshärdar, krig och politik, är något som format vår försvarsmakt genom tiderna. I över 100 år hade Sverige en obligatorisk tjänstgöring för unga män inom försvaret, men under åren blev det fredligare och man skippade den obligatoriska lumpen. För att förstå hur vårt försvar ser ut idag behöver man känna till historien.

vintage_cannon

Sverige, Norge och Danmark var neutralt under första världskriget. Våra grannar i öst, Finland tillhörde Ryssland sedan 1809. Ryssland var en av de stora aktörerna i första världskriget. Då Sverige hade en gräns som Ryssland ansågs det extra viktigt att kunna försvara sin gräns.

I nådens år 1901 började man bygga låset i norr, Bodens fästning. Det var resultatet av en ny strategi för hur fosterlandet Sverige skulle försvaras mot inkräktare. Tanken var att fienden skulle stoppas redan vid gränsen och inte ta sig vidare söderut inom landet. 1914 var fästningen klar precis till första världskrigets utbrott. Det som hade föranlett att bygga fästningen var att Svenska riksdagen hade bestämt och beslutat att avveckla armen som var indelad i olika områden. Tanken om allmän värnplikt genomfördes. Plötsligt utökades armen från några tusen till att bestå av 600 000 soldater. Det var nya unga fräscha gossar då värnpliktens utbildning omfattade alla män mellan 21 – 40 år.

Året var 1913, strax innan första världskrigets utbrott. Svenskarna var oroliga över utvecklingen, men Sveriges regering delade inte deras uppfattning utan hade lagt fram att örlogsfartyg inte skulle byggas och stärka försvaret. Då tog sig 30 000 bönder till Stockholm och begärde att få träffa Kung Gustaf V. Kungen tog böndernas oro på allvar och lovade att stärka försvaret, något som regeringen inte att var med på. Det här skapade motsättningar då kungen då precis som nu inte hade någon beslutande rätt i att lova ett förstärkt försvar. Den Svenska regeringen skällde ut Kungen över hans tilltag och det hela slutade med att regeringen avgick med buller och bång och en ny statsminister utsågs.

1918 var så första världskriget över och en återuppbyggnad började av det som förstörts. Mycket var sig inte längre likt. Många förespråkade att försvaret skulle rustas ned då säkerhetsläget hade förbättrats så pass mycket och man såg ljusare tider. Ryssland var inte längre något hot då Finland hade blivit självständigt. 1925 hade det varit fred i några och år där man stött och blött om försvarets vara eller icke vara. Beslutet blev att nedrusta det Svenska försvaret och man kortade ned den Svenska värnpliktstiden och de antal som gjorde lumpen sjönk i antal. Försvaret bestämde sig för att modernisera sig och skapade luftvärnet och ett flygvapen.

Freden varade inte så länge, men Sverige hade skurit ned på sin beredskap rejält. Den dåvarande statsministern talade till Svenska folket om hur god beredskap vi hade. Tyvärr var sanningen inte lika bra som han ville påstå. År av nedrustning gjorde att Sverige inte hade så mycket kvar av sin militär. Vår beredskap var dålig, men vår försvarsvilja var stark och många sökte sig frivilligt till militären för att dra sitt strå till stacken.

Så kom då 1945 den efterlängtade freden, tyvärr blev det inte så stabilt och lugnt som människorna önskade sig. Visst blev det fred men det blev ett så kallat kallt krig istället. Det kalla kriget kom att präglas av två stormakter USA och Sovjetunionen, det skapade en enorm kapprustning och höll i sig fram till 1990-talet.

Idag finns inte mycket kvar av den forna försvarsmakten i Sverige.

Hur ska det svenska försvaret se ut?

När kalla kriget tog slut förändrades Sveriges säkerhetspolitiska situation ordentligt. Något konkret militärt hot mot nationens säkerhet verkade inte längre finnas, då Sovjet inte längre utgjorde något hot. Hur ska vi göra med försvaret när illusionen av evig fred börjar tyna bort?

military

Osäkerheten efter kalla kriget har resulterat i ett grundantagande om att det inte finns någon hotbild, varken nu, eller så långt i framtiden som vi kan se. Detta har gjort att tidigare otänkbara politiska beslut och åtgärder som har varit förödande för Försvarsmakten realiserats, så möjligheterna att möta en konflikt eller kris är i nuläget mycket sämre än de nödvändigtvis behövt vara.

Idag har Sverige den minsta försvarsbudgeten i förhållande till BNP av de nordiska länderna, då vi inte ökat försvarsbudgeten i takt med att ekonomin vuxit. Samtidigt har kostnaderna för försvarsmateriel ökat snabbare än andra kostnader, så i slutändan så har vi ett försvar som faktiskt krympt år efter år, även om det från politiskt håll låter snyggt att Försvarsmakten inte får mindre resurser än tidigare.

Man löser knappast alla säkerhetspolitiska problem genom att utöka försvarsanlaget, men frågan är om vi vill ha en stympad försvarsmakt där vi saknar förmåga till sjöss, i luften eller på land.

Hur kungahuset roar sig

Även våra kungligheter roar sig ibland och varje sommar samlas familjen på Solliden för att fira Victorias födelsedag.

swedish-flag-maypole-flagga-midsommarstång

Under sommaren har kungafamiljen semester och få uppdrag att närvara vid. På Solliden spenderar kungafamiljen en stor del av sommaren, framför allt så firas Victorias födelsedag i mitten av juli på Öland. Kungen har även en årlig kräftskiva som brukar hållas vid båthuset i Kalmarsund som tillhör Solliden. Den svenske kungen och hans drottning reser även till Franska Rivieran och deras semesterhus (Villa Mirage), i Sainte Maxime, under somrarna Där har kungen en båt som dom brukar åka ut med, Polaris. Även Victoria, Carl Philip och Madeleine med familjer, brukar besöka kungaparet i Sainte Maxime under sommaren.

Det är inte bara på somrarna kungafamiljen har tid att åka iväg och ta lite ledigt. Under påsken brukar familjen spendera tid i Storlien, Jämtland. Här åker dom skidor och resan har blivit en tradition som kungen gärna följer.

Kungafamiljen har också en hel del uppdrag i sina program under året. Invigningar, möten företräden och så vidare. Exempel på uppdrag kan vara statsbesök i Bhutan 8 juni 2016, där både kungen och drottningen kommer att närvara.

Kungafamiljens barnbarn

Kungen och drottning Silvia har tre barn. Förstfödd i syskonskaran är Kronprinsessan Victoria som är den förste i successionsordningen. SO, successionsordningen är vår äldsta grundlag i Sverige antagen av Sveriges Riksdag i början av 1800-talet. Lagen kom till för att reglera den Svenska tronföljden. Ända fram till 1977 när Kronprinsessan föddes var det tillåtet med en manlig tronföljare. Kronprinsessan födelse ledde till att grundlagen ändrades. Lagändringen gjorde att Kronprinsessan är den som kommer att ärva tronföljden efter Kungen.

Namnval har alltid varit av stor betydelse för Kungahuset och gamla släktnamn kommer och går under generationer. Kungahuset har begåvats med ytterligare en generation med barnbarn. Först ut var Kronprinsessan Victoria, Hertiginna av Västergötland med sin dotter Prinsessan Estelle, Hertiginna av Östergötland. Prinsessan Estelle är den monark som står näst på tur efter Kronprinsessan Victoria enligt successionsordningen till den Svenska tronföljden. Estelles titel är Hennes Kungliga Höghet Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginnan av Östergötland. Estelle är ett namn som man hittar tidigare i släkten.

Kronprinsessan har begåvats med ytterligare ett barn vid namn Prins Oscar, Hertig av Skåne. Prins Oscar kommer som nummer tre i tronföljden enligt successionsordningen. Oscar är ett namn som funnits tidigare i släkten, Oscar I samt Oscar II

Prins Alexander, Hertig av Södermanland är son till Prins Carl Philip, Hertig av Värmland och barn nummer två till Kungen och Drottning Silvia. Namnet Alexander har inte funnits inom kungahuset som tilltalsnamn tidigare men är trots det ett kungligt namn som för tankarna till den ryska tsaren Alexander den store.

Prinsessan Madeleine, Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland är det yngsta barnet och nummer tre till Kungen och Drottning Silvia. Prinsessan Madeleine var sist ut i sin syskonskara men inte sist med att få barn. Först ut blev Prinsessan Leonore, Hertiginna av Gotland. Ganska snabbt därefter kom lillebror Prins Nicolas, Hertig av Ångermanland.

Det är en fin skara barnbarn som kungahuset kan visa upp

Dagens Kungafamilj

Den Svenska kungafamiljen har dagliga uppdrag som består av både externa och interna programpunkter. I dessa punkter ingår interna möten, förberedelser och företräden för både organisationer och enskilda. Utom detta har Kungafamiljen också en del officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet.

swedish-flag

Vår nuvarande kung, Carl XVI Gustav, tillträdde tronen som 27 åring, 1973. Kungens plikter är i huvudsak cermoniella och representativa. Han avlägger statsbesök i andra länder och är värd då statschefer från andra länder besöker Sverige. Dessutom är han försvarsmaktens främste representant och är hederschef för vissa militära enheter. Han har till uppgift att öppna det årliga riksmötet och är även ledare för den konselj som överlägger vid regeringsskiften.

När Kungen inte kan fullgöra sina plikter som statschef, träder en familjemedlem in. I första hand Kronprinsessan Victoria som är Sveriges tronföljare.

Den Kungliga familjen består idag av:

Konung Carl XVI Gustaf (f. 1946)
Drottning Silvia (f. 1943)
Kronprinsessan Victoria (f. 1977)
Prins Daniel, gift med Victoria (f. 1973)
Prinsessan Estelle, Victorias och Daniels dotter (f. 2012)
Prins Oscar, Victorias och Daniels son(f. 2016)
Prins Carl Philip (f. 1979)
Prinsessan Sofia, gift med Carl Philip(f. 1984)
Prins Alexander, Carl Philips och Sofias son (f. 2016)
Prinsessan Madeleine (f. 1982), gift med herr Christopher O’Neill (f. 1974)
Prinsessan Leonore, Madeleine och Christophers dotter(f. 2014)
Prins Nicolas, Madeleine och Christophers son (f. 2015)
Prinsessan Birgitta, Kungens syster (f. 1937)
Prinsessan Margaretha, Fru Ambler, Kungens syster (f. 1934)
Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld, Kungens syster (f. 1938), gift med friherre Niclas Silfverschiöld
Prinsessan Christina, Fru Magnuson, Kungens syster (f. 1943), gift med generalkonsul Tord Magnuson.
Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg, änka efter kungens farbror (f. 1924)
Grevinnan Gunnila Bernadotte af Wisborg, änka efter kungens farbror (f. 1923)

Flippar och floppar vid kungahuset

Både flippar och floppar har förekommit i det Svenska Kungahuset eller ska man säga med och motgångar. Både Kungen och Drottning Silvia delar intresset för friluftslivet och att vara ute och vandra i naturen. Kungen är dessutom intresserad av jakt och både han och sonen jagar ofta. För några år sedan gjorde Kung Carl Gustaf ett uttalande om Svenska vargstammen som upprörde många. Han vill nämligen att det ska bli tillåtet att jaga varg och på så sätt få ned den Svenska vargstammen. Han räknade logiskt hur vargstammen ökar för varje år och kull om den inte hålls nere med att man avsätter en viss procent djur varje år för att skjutas bort, dvs beskattning av djurstammen. Dessutom kräver varje djur rejält med mat som blir på bekostnad av någon annan. Hovet valde att inte kommentera kungens uttalande De som avgör den utrotningshotade vargens öde är regeringens miljöminister.

Kungen höll ett mycket uppskattat tal efter tsunamikatastrofen i sydostasien. Talet som kungen höll i stadshuset vände sig till offrens anhöriga i första hand men även till hela Svenska folket. Det var ett mycket känsloladdat tal som gick rakt in i hjärtat i stundens sorg. Han kunde dra paralleller med offrens anhöriga till sig själv när han förlorade sin pappa i en flygolycka. Han berättade om sina tankar och sitt liv att växa upp utan en far. Det lämnade ett avtryck hos de flesta i vårt land när kungen visade en sida som han sällan visat upp av tidigare.

Prins Carl Philip lider av dyslexi precis som sin far och storasyster Kronprinsessan Victoria. Det har funnits många tillfällen att göra sig rolig på prinsens bekostnad när det blivit fel. Ett av de stora händelserna var vid idrottsgalan 2013 när Prinsen skulle tillkännage hur många som röstat på Jerringpriset. Ett pris som röstas fram av Svenska folket. Han läste helt sonika fel siffror om hur många som hade röstat och floppen var inskriven i historien. 2014 var Prins Carl Philip tillbaka på idrottsgalan där han bland annat sa “Jag vet hur det känns att inte lyckas”. Han pratade med värme och en stor portion humor där han drev med sig själv och sitt misslyckande. Talet blev mycket uppskattat och hyllades både av publiken och i medier.

Carl Philip – Mer än bara prins

För de som missat detta har våran prins Carl Philip, som nyligen varit kraftigt exponerad i pressen då han gift sig med Sveriges nya prinsessa Sofia, betydligt flera strängar på sin lyra än enbart prinstiteln i sig.

Carl Philip

Förutom sin militära karriär som reservofficer i Amfibiekåren, har prins Carl Philip alltid haft ett brinnande sportintresse.

Precis som många andra kungligheter inom samma släkt har prinsen ett hjärta som brinner extra starkt för motorsport, något som lett till att prinsen från och med 2013 tävlar för Volvo Polestar Racing i STCC. STCC är en förkortning av ”Scandinavian Touring Car Championship”, som är en hopslagning av två tidigare svenska och danska serier, och ett skandinaviskt standardvagnsmästerskap.

Det var faktiskt alldeles nyligen som Carl Philip fick till det ordentligt och till och med gick å vann sitt första STCC-race. Skriverier och kommentarer har därefter gått i tongångar att vi numera har en ny motorprins i Sverige, efter den tidigare och äldre upplagan Prins Bertil, som var den som från första början fick hade äran att få leva med smeknamnet.

STCC må inte vara lika stort och bevakat som många andra internationella motorsporter, men långt ifrån någon nöjestävling. Nivån är hög och mästerskapet innehåller en mängd mediterade och erfarna förare, så den senaste vinsten är därför en rejäl fjäder i hatten för våran svenske prins.

I intervjuerna med prinsen efter segern kunde man höra en ödmjuk segrare med lättat sinne. Det märktes tydligt att segern var väldigt förlösande för Carl Philip, som numera kan ta sikte på nya mål och segrar.

Vi kan tänka oss att hela kungafamiljen firat glatt till Carl Philips ära och givit sina vardera gratulationer till det som mycket väl kan vara starten på något stort.